Köpvillkor

GDPR
Fodershop.se värnar om din personliga integritet, därför sker all hantering av personuppgifter inom fodershop.se i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Leverans och godkännande av order
Inkommande order behandlas inom 3 vardagar. Vi förbehåller oss rätten att avböja en order. Leveranstiden är normalt ca 3-5 vardagar, men kan vara längre i vissa fall. Vid förseningar meddelar vi alltid kunden om detta via e-post eller telefon, användandes de angivna kontaktuppgifterna. Säljaren är inte ansvarig för eventuella direkta eller indirekta kostnader eller förluster vid förseningar i leveransen. Avtalet mellan köpare och säljare upprättas mellan parterna då säljaren bekräftat ordern per e-post eller efter att det första varupartiet levererats.

Priser och betalningsvillkor
Priser i nätbutiken visas med moms. Exakt belopp att betala kan ses på kassasidan innan godkännande av order. Säljaren förbehåller sig rätten att justera priserna vid tryck- eller sakfel, eller om de aktuella priserna vid leveransen inte stämmer med priserna vid beställningen. Kunden kontaktas alltid i förekommande fall användandes de angivna kontaktuppgifterna. Vid större ordervolymer och återkommande order, kan utöver dessa allmänna villkor appliceras separata leveransvillkor.

Frakt
Vi tillämpar enhetsfrakt med DHL på order under 7000:- inkl. moms.
DHL hämtar på tisdagar och torsdagar.
Order över 7000:- inkl. moms levereras fraktfritt (gäller ej storbalar hösilage samt halm eller spånbalar/-pellets).
Fraktkostnaden visas på nätbutikens kassasida innan ordern godkänns av köparen.

Kunder inom utkörningsområdet (postnummer-område: 63, 64, 70, 71, 72 och 73, med flexibilitet, inom ca 10 mils avstånd) har möjlighet att välja utkörning fraktfritt på order över 2000:- per utkörning, med undantag av utkörning av halm och småbalshö tillkommer en utkörningsavgift på 700:-/utkörning. Storbalar körs ut av bonden, alternativt transportföretag.
Vår Fodershop-leveransbil har utkörningar måndagar, onsdagar och fredagar.
Vi har begränsat utrymme och hanterar allt med manuell handkraft så utkörning i mån av vikt och volym.
En utkörning rymmer ca 1100 kg. Lastutrymmet har måtten L: 300cm B:177cm H: 207cm.

Reklamation och/eller returer
Eventuell reklamation skall göras omedelbart, dock senast 14 dagar efter varumottagandet. Vi rekommenderar att detta alltid görs skriftligt via e-post eller brev. Faktura- eller kvittokopia måste alltid bifogas. Vid frågor eller tveksamheter, vänligen kontakta oss. För att en inkommen reklamation skall kunna utredas och behandlas måste varan skickas fysiskt till Fodershop Sverige AB, Brattberget Skogsborg 221A, 73294 Arboga. Vid godkänd reklamation eller retur kan säljaren välja att ersätta varan eller kreditera värdet av varorna till kunden. Säljaren har inget övrigt ansvar. Säljaren löser inte ut transporter för vilka frakten inte har betalats.

Ej uthämtade paket
Om kunden inte hämtar ut sitt paket har Fodershop Sverige AB rätt till att debitera kunden en avgift upp till 250 kr för arbets- och fraktavgifter. Observera att paket som inte blir hämtat faller inte under ramen för ångerrätt och fri retur.

Adressförändring
Om köparens adress eller andra kontaktuppgifter ändras efter att order skickats in skall detta meddelas säljaren omedelbart. Kunden ansvarar för att ange kompletta kontaktuppgifter och för att vid förändring av dessa meddela detta omedelbart till säljaren.

Äganderättsförbehåll
Säljaren förbehåller sig äganderätten och rätten att återta levererade varor tills köpesumman och andra eventuella kostnader har betalats i sin helhet.

Beställarens behörighet
Den person som godkänner en order i nätbutiken försäkrar att han eller hon har behörighet att genomföra beställningen enligt gällande försäljningsvillkor, samt att köparens namn, adress, och telefonnummer är korrekt angivna i beställningen.

Konsumentens ångerrätt
Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal genom att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar efter att varan togs emot eller det första varupartiet togs emot. Returnering av varan anses också som ett meddelande om frånträde. När Fodershop Sverige AB har mottagit annulleringen av köpet returneras varans fulla pris omgående och senast inom 30 dagar från mottagen annullering. Om konsumenten annullerar köpet, måste varan returneras inom rimlig tid till Fodershop Sverige AB. Fraktkostnaden ligger på konsumenten.

Hantering av kunduppgifter
Fodershop Sverige AB kundregister är konfidentiellt; vi förbinder oss att inte vidareförmedla uppgifter till tredje part.

Villkor
Försäljningsvillkor gäller enligt denna ordning, om inte säljare och köpare avtalar om annat. Säljaren ansvarar inte för tryck- eller sakfel i produktbeskrivningar eller andra texter. Eventuella tvister löses alltid hos tingsrätten på säljarens hemort, om det inte av andra lagstadgade orsaker krävs annat.

Frågor?
E-post: info@fodershop.se Telefon: (+46) 0589-611680

fortinut
amequ
Salinity
Vida
AbsLogo
Eclipse Biofarmab
Willab logo med byline