Vi har ett avbrott i utkörningar under perioden 23/11-18/12. Postpaket skickas som vanligt.

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://fodershop.se.

Fodershop Sverige AB
Brattberget Skogsborg 221A
73294 Arboga
Org.nr. 556974-2694

Kontaktuppgifter
info@fodershop.se

Tfn. +46 589-611680

Vi är måna om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR. Lagen började gälla inom EU 25 maj 2018 och har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Läs mer om dina rättigheter och vår policy nedan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

I kommunikation med oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller i ärende som rör reklamation av våra produkter kan vi förutom dina kontaktuppgifter, komma att behandla t.ex. ärendeinformation, kundnummer, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv i kontakten med oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål:

  • För att tillhandahålla tjänster eller produkter som du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende(t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.).
  • För att hantera och bemöta rättsliga krav t.ex. vid en tvist eller rättsprocess.
  • För att administrera event, tävlingar och vinster. Tävlingsbidrag kan komma att publiceras vid marknadsföring.
  • För att upprätta statistik rörande användningen av vår hemsida och sociala medier.
  • För att marknadsföra produkter och tjänster från fodershop.se (även via e-post och sms/mms) som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@fodershop.se.

Webbplatsen fodershop.se kan komma att skapa tillfälliga cookie-filer på din dator. Dessa används primärt för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer, och de innehåller ingen personligt identifierbar information.

InbäddaT innehåll från andra webbplatser

Artiklar på fodershop.se kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka eller spåra din interaktion med sagda inbäddade innehåll.

Vilka vi delar dina data med

Fodershop kan anlita externa samarbetspartners för att utföra uppgifter för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälp med marknadsföring, analyser eller statistik. Detta kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Fodershop kan även behöva lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Fodershop lämnar inte ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Personuppgifter för registrerade kunder behålls normalt sett i 1 år efter det senaste köpet. Efter denna tid avidentifieras personuppgifterna automatiskt.

Eventuella skrivna kommentarer och dess metadata kan komma att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommunikation från kunder till fodershop.se kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur vi skyddar din information

Fodershop värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Om det skulle inträffa en säkerhetsincident, så som ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, har Fodershop skyldighet att anmäla det till datainspektionen inom 72 timmar.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Fodershop.se tar emot de kund- och adressuppgifter som behövs för leverans av varor från den betalningsaktör som använts.

fortinut
amequ
Salinity
Vida
AbsLogo
Eclipse Biofarmab
Willab logo med byline